PDF Skriv ut Skicka sidan

Pedagogisk revision – en didaktisk utvärderingsmodell

Living har under många år arbetat med olika utvärderingsuppdrag. Vi har genomfört utvärderingar, och vi har utbildat lärarkollegier i självutvärdering och kollegial bedömning. Vi har även utvecklat en egen modell för en mera innehållslig granskning av pedagogiska verksamheter - pedagogisk revision. Detta är en modell som tar sikte på att skapa förutsättningar för att kvalifi­cera undervisningen i relation till ett visst område/ämne.

 

Exempel på pedagogisk revision

Pedagogisk revision av två utbildningsprogram inom Yrkesinstitut Sydväst.

Exempel på utvärderingar

Återkommande utvärdering av föräldranöjdhet inom Södra Ålands högstadiedistrikt

Utvärdering av undervisning i Mariehamns stads grundskolor med särskilt fokus på åldersintegrering

Utvärdering av åldersintegrerad undervisning i Lemlands grundskola 1997 och 2008

 

 

 

 

 

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax