PDF Skriv ut Skicka sidan

Lesson Study & Learning Study - två modeller för didaktisk skolutveckling

Syftet med de två modellerna Lesson Study och Learning Study är en systematisk förbättring av undervisningen och att utveckla det ämnesdidaktiska kunnandet. Detta ökar förutsättningarna för elevernas (studenternas) lärande och kunskapsutveckling.

Båda modellerna bygger på kollegialt arbete som riktas mot det som elever/studenter har svårt att lära sig i ett visst ämne. Genom att systematisk och kollektivt utforska kunskapens innehåll och elevernas förståelse kan lärarna expanderande traditionella lärandemiljöer.

Väl utbyggd fungerar modellerna som redskap för både en lärardriven kompetensutveckling och en didaktisk skolutveckling.

För skolor/arbetslag som inte tidigare arbetat med Lesson / Learning Studies erbjuder Living introducerande workshops.

För skolor/arbetslag som redan har erfarenheter av Lesson / Learning Studies erbjuder Living fördjupande workshops, t.ex:

* Fokus på utvecklingen av lärandeobjekt med utgångspunkt i läroplanen

* Från Lesson Study till Learning Study med variationsteori

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax