PDF Skriv ut Skicka sidan

Expertuppdrag

I förhållande till våra respektiva specialområden har vi anlitats som experter i olika sammanhang. Det vi räknar som expertuppdrag handlar vanligen om utredningar och kunskapsöverikter. Expertuppdrag kan också handla om att delta som sakkunnig i projekt och utvecklingsarbeten.

 

Pågående expertuppdrag


Exempel på tidigare expertuppdrag

Diana Berthén: Kursplaneutveckling för särskolan/Skolverket

Viveca Lindberg: För Skolverket i samband med förändringarna i betygssystemet

Viveca Lindberg: Infärgning av kärnämnen i förhållande till nationella provet i Svenska B (Internrapport för Skolverket)

Viveca Lindberg: Skriftspråklighet inom yrkesutbildning och arbetsliv/Skolverket (rapporten finns i Skolverkets rapportdatabas)

Eva Forsberg & Viveca Lindberg tillsammans med Ingrid Carlgren: Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion (för Skolverket, rapporten publicerad inom SKIP/Stockholms universitets förlag )

Inger Eriksson: Mål i grundskolans tidigare år, ingår i Skolverkets rapport Mål för alla (rapporten finns i Skolverkets rapportdatabas)

Inger Eriksson: Utlåtande över den vetenskapliga grunden i rapport 2000:1, Typiskt i trafiken (Intern rapport för Vägverket i Sverige)

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax