PDF Skriv ut Skicka sidan

Tjänster – för grundskolor och gymnasier

Utifrån kunskaper om och erfarenheter av pedagogiskt och didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete hjälper vi skolor och högskolor att utveckla kunskaper och redskap för att lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Arbetet riktas mot att vidga och fördjupa lärares kunskaper t.ex. om barns och vuxnas lärande, läs- och skrivutveckling, bedömning och examination av kunskaper, desing av varierande och rika lärandemiljöer och kunskapsutveckling hos elever med hinder i lärande.

Vi har lång erfarenhet av att kritiskt granska frågor som rör aktuella trender i skola och i samhälle, t.ex. individualisering, bedömning, målstyrning och kvalitetssäkring. Vi genomför också kunskapsöversikter, kartläggningar, utredningar och utvärderingar. Vi hjälper arbetslag att förbättra undervisningen med hjälp av t.ex. modellerna "Lesson study" och "Learning study".

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax