PDF Skriv ut Skicka sidan

Utvecklingsarbete inom professionsutbildningar

 

Living har under många år arbetat med att utveckla undervisningen inom olika professionsutbildningar; handel, hotell- och restaurang, lärarutbildning, sjöbefäls- och tekniska utbildningar.

Vi har specialiserat oss på utveckling av frågor om akademisering inom professionsutbildningar. Ett centralt område har handlat om att skapa förutsättningar för utveckling av studenters/studerandes skrift­språkliga kompetenser. Ett annat område som handlar om examinationsuppgifter och examensarbeten.

Under hösten 2010 avslutades ett treårigt projekt gällande examenshandledning – Sjökaptener i hamn. Projektägare Högskolan på Åland /ESF.

Andra utvecklingsprojekt har handlat om lärares undervisning (PBL, Case, projektarbete m.m.) och bedömningsarbete.

 

 

 

 

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax