PDF Skriv ut Skicka sidan

Aktuella teman för föreläsningar

De föreläsningar vi håller kan relateras till nedanstående tematiska kunskapsområden. Föreläsningarna bygger på aktuell forskning. Föreläsningarna kan organiseras både som fristående föreläsningar, studiedagar och föreläsningsserier.

Följande teman riktar sig till högskola och universitet – professionsutbildningar. Vi bygger föreläsningarna på våra forsknings- och utvecklingsarbeten.

  • Utmaningar i akademiskt läsande och skrivande
  • Examinationsformer och bedömning i högre utbildning
  • Kursplanearbete – Learning outcomes bortom Blooms taxonomi
  • Att organisera uppgiftsdriven undervisning

 

 

 

 

 

 

 

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax