PDF Skriv ut Skicka sidan

Utvecklingsarbete inom professionsutbildningar

 

Living har under många år arbetat med att utveckla undervisningen inom olika professionsutbildningar; handel, hotell- och restaurang, lärarutbildning, sjöbefäls- och tekniska utbildningar. Ett centralt område har handlat om att skapa förutsättningar för studenters/studerandes skrift­språkliga arbete (DE-projektet)

Under våren 2011 avslutades ett treårigt projekt gällande examenshandledning – Sjökaptener i hamn. Projektägare Högskolan på Åland /ESF.

Andra utvecklingsprojekt har handlat om lärares undervisning (PBL, Case, projektarbete m.m.) och bedömningsarbete.

 

 

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax