PDF Skriv ut Skicka sidan

   

 

våra tjänster

Utifrån kunskaper om och erfarenheter av pedagogiskt och didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete hjälper vi skolor och högskolor att utveckla kunskaper och redskap för att lyckas med  kunskapsuppdraget. Arbetet riktas mot att vidga och fördjupa lärares kunskaper t.ex. om barns och vuxnas lärande, läs- och skrivutveckling, bedömning och examination av kunskaper, design av varierande och rika lärandemiljöer och kunskapsutveckling hos elever med hinder i lärande.

Vi har lång erfarenhet av att kritiskt granska frågor som rör aktuella trender i skola och i samhälle, t.ex. individualisering, bedömning, målstyrning och kvalitetssäkring. Vi genomför också kunskapsöversikter, kartläggningar, utredningar och utvärderingar.

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax