PDF Skriv ut Skicka sidan

Rapport

Berthén, Diana, Eriksson, Inger, & Lindberg, Viveca (1999). Samordnad specialundervisning inom Södra Ålands högstadiedistrikt – en utvärdering, Mariehamn: Living V&I Ab.

Berthén, Diana, Eriksson, Inger, & Lindberg, Viveca (2006). Yrkeshögskolelärare i lära. Att guida högskolestuderande till studierelevanta läs- och skrivstrategier, Mariehamn: Högskolan på Åland & Living V&I Ab.
http://www.ha.ax/text.con?iPage=879&m=1630&iLan=1

Eriksson, Inger (2009). Organisering av undervisningen vid Lemlands grundskola från och med hösten 2010, Mariehamn: Living V&I Ab.

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (2003). Det Digitala lär-rummet. Del 2: Huvudrapport, Mariehamn: Högskolan på Åland & Living V&I Ab.
http://www.ha.aland.fi/dokument/filer/DigIT_2.pdf

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (2007). Matematikundervisningens innehåll. Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera ”strävansmålen” i matematik: Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms stad.
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/InfoPage.aspx?id=42882

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (2003). Det digitala lär-rummet. Del 2: Huvudrapport, Mariehamn: Högskolan på Åland & Living V&I Ab.
http://www.ha.aland.fi/dokument/filer/DigIT_2.pdf

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (1994). Skärgården i skolan. Del 1, Mariehamn: Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete. (även översatt till finska).

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (1994). Skärgården i skolan. Del 2, Mariehamn: Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete. (även översatt till finska).

Eriksson, Inger & Ståhle, Ylva (2010). Mätandets idé - en learning study i Botkyrka kommun, Stockholms universitet: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete..

Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca (2010). Svensk forskning om bedömning – en kartläggning, Stockholm: Vetenskapsrådet.
http://cm.e-line.nu/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H

Lindberg, Viveca (2005). Thematic overview, Theme 6: Training VET teachers and trainers. Countryreport for Sweden, Mariehamn: För CEDEFOP.
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax