hus.png
Tala om dina
elevers begränsningar
och de får behålla dem.

PDF Skriv ut Skicka sidan

Teoretiska ramar – som expansivt redskap

Det arbete vi genomför inom Living bygger långt på verksamhetsteoretiska och sociokulturella perspektiv. Dessa perspektiv formar vårt sätt att se på lärande, kunskap och undervisning samtidigt som vi prövar att expandera och utmana.

En utgångspunkt är att kunskap utvecklas i samspel mellan människor i olika verksamheter. Mänskligt kunnande utvecklas i relation till olika redskap som t.ex. begrepp, modeller, symboler likaväl som datorer, linjaler och hammare. Att bli kunnig handlar då om att lära sig behärska de redskap, metoder och processer som är utmärkande för en viss verksamhet. I klassrummet är även olika kommunikativa mönster och strategier av betydelse för vilket lärande som görs tillgängligt för eleverna.

Kvalificerad undervisning förutsätter lärare som kan göra fördjupade analyser av sitt kunskapsuppdrag; vilket kunnande ska utvecklas, vad skapar förutsättningar för lärande, vilket kunskapsinnehåll görs tillgängligt, vilket kunnande kommer till uttryck i olika uppgifter och produkter. Lärares professionella uppdrag förutsätter även didaktisk kompetens att utforma uppgifter och lärandemiljöer där ett önskat lärande görs möjligt.

Dessa grundantaganden präglar vårt sätt att tänka om och arbeta med frågor om undervisning, lärande/kunskapsutveckling och bedömning.

Vidare arbetar vi med modeller och didaktiska idéer som t.ex:

"Developmental teaching" "epistemiska praktiker" "epistemiska uppgifter" "learning activity"

"Pedagogisk bedömning" "formativ bedömning" "bedömning för lärande" "dynamisk bedömning"

"Lesson study" "learning study"

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax