Living_alla_s Beskriving Inger Eriksson Beskriving av Viveca Vivve Lindberg Beskriving Diana Diddi Berthen Beskriving Torgunn Finnset Beskriving Eva Forsberg

PDF Skriv ut Skicka sidan

Torgunn_2007

Torgunn Finnset

Mitt kunskapsintresse handlar om hur undervisning såväl som skolledning kan främja lärande och kunskapsutveckling. En av mina favoritfrågor är hur kunskap kan kvalificeras och uttryckas estetiskt. Jag är särskilt intresserad av rörelsespråk som gestaltar språk och musik, i traditionella som nyskapande former. En annan favoritfråga är hur skolledning kan möjliggöra kollegialt samarbete för gemensamma mål. Framförallt är jag intresserad av kunskapsutveckling som både tar till vara omedelbara upplevelser och erfarenheter, tillåter rika tolkningar och inbjuder till analys och begreppsutveckling.

Under drygt 20 år har jag varit verksam som lärare, skolledare och pedagogisk konsult. Jag har utbildning inom textila hantverk, bild, design och rörelseämnet eurytmi samt en lärarutbildning. Som företagare har jag under de senaste femton åren drivit många mindre utvecklingsprojekt i förskola, grundskola och gymnasieskola förutom vuxenutbildning. Ett exempel är kompetensutvecklingen Den Stödjande Gesten, i samverkan med ett pedagogiskt resursteam. Ett annat exempel är en Learning Study i eurytmi med handledning från Stockholms universitet.

Under 2000-talet har jag fullföljt magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot skolledning. Dessutom har jag tagit en masterexamen i pedagogik med inriktning mot waldorfpedagogik. Sedan 2005 har jag undervisat i lärarutbildningens obligatoriska kurser, för samtliga lärarkategorier. Jag är verksam som adjunkt vid Stockholms universitet och medverkar i forskningsgrupper och kursutveckling.

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax