Living_alla_s Beskriving Inger Eriksson Beskriving av Viveca Vivve Lindberg Beskriving Diana Diddi Berthen Beskriving Torgunn Finnset Beskriving Eva Forsberg

PDF Skriv ut Skicka sidan

Diddi_presentation

Diana "Diddi" Berthén

Mitt kunskaps- och forskningsintresse handlar om hur barn, unga och vuxna med komplicerad lärandesituation genom en mera kvalificerad undervisning kan ges reella förutsättningar för kunskapsutveckling. Jag har också ett särskilt intresse för frågor om skriftspråkslärande.

Under drygt 20 år har jag arbetat med olika utvecklingsprojekt (i relation till enskilda elever och studerande) främst på Åland och i Finland. Sedan början av 1990-talet har jag arbetat som specialpedagog i förskolor, grundskolor och yrkesutbildningen. I Sverige har jag haft olika specialpedagogiska uppdrag inom lärarutbildningen. De forskningsprojekt jag medverkat i de senaste åren har berört studerandes läs- och skrivkunnande inom högskolor. Det senaste projektet var Sjökaptener i hamn, ett ESF-projekt vid Högskolan på Åland

Jag disputerade i pedagogik 2007 med avhandlingen Förberedelse för särskildhet och för närvarande är jag lektor i specialpedagogik med inriktning mot läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet.

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax