Living_alla_s Beskriving Inger Eriksson Beskriving av Viveca Vivve Lindberg Beskriving Diana Diddi Berthen Beskriving Torgunn Finnset Beskriving Eva Forsberg

PDF Skriv ut Skicka sidan

inger_eriksson

Inger Eriksson

Mitt kunskaps- och forskningsintresse handlar om lärande och kunskapsutveckling och mina favoritfrågor är "vad är det man kan när man kan" och "hur kan sådant kunnande utvecklas". Jag är alltså intresserad av vilket lärande som möjliggörs i olika undervisningspraktiker. Jag är också intresserad av hur forskare och lärare kan arbeta tillsammans i olika projekt för en didaktiskt och innehållsligt mer kvalificerad undervisning. Learning activity - lärandeverksamhet - är speciellt intressant i arbetet med att kvalificera underviningen. 

Under drygt 20 år har jag varit engagerad i olika utvecklingsprojekt i skolor både i Sverige, Finland och på Åland. I flera av dessa projekt har vi arbetat med skolutvecklingsmodellerna "Lesson study" och "Learning study". Ett annat intresse är frågor som berör självreglerande undervisningspraktiker och eget arbete.

 Under de senaste tio åren har jag också verkat som forskare och lärare inom lärarutbildningen och har lett och medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. Timplanelösa skolorsmiljöer för lärande och Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande: en komparativ studie av undervisningspraktiker i svenska och finlandssvenska klassrum.

Jag har tidigare arbetat som lärare i grundskolan och inom yrkesutbildningen, sammanlagt ca 15 år. Jag disputerade 1999 i pedagogik med avhandlingen Lärares pedagogiska handlingar och är idag professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori vid Stockholms universitet. Under två år var jag professor i pedagogik vid Högskolan i Bergen.

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax