Living_alla_s Beskriving Inger Eriksson Beskriving av Viveca Vivve Lindberg Beskriving Diana Diddi Berthen Beskriving Torgunn Finnset Beskriving Eva Forsberg

PDF Skriv ut Skicka sidan

Vivve_presentation

Viveca ”Vivve” Lindberg

Mitt kunskapsintresse handlar om kunskap i skolan – vilket kunnande som görs tillgängligt i de uppgifter elever arbetar med och genom lärares bedömningspraktiker. Mitt specialintresse är riktat mot yrkesutbildningens kunskapsfrågor men också allmändidaktiska frågor om bedömning. Jag är också intresserad av vilket kunnande som görs tillgängligt för elevers lärande genom olika uppgifters utformning och genomförande.

Under drygt 20 år var jag även verksam som lärare inom olika yrkesutbildningar i Finland och på Åland. Parallellt har jag undervisat inom öppna högskolan och inom yrkesinriktad vuxenutbildning. Jag har arbetat med lärares kompetensutveckling och lärarutbildningar i Finland (sedan 1970-talet) och Sverige (sedan slutet av 1990-talet).

Jag disputerade 2003 med avhandlingen Yrkesutbildning i omvandling och är idag docent i didaktik och lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Jönköping University. Jag har varit koordinator för den nationella forskarskolan i Pedagogisk bedömning i Sverige samt kontaktperson för Åland inom det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL). Sedan våren 2011 är jag också koordinator för den nationella forskarskolan för yrkesdidaktik.

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax