Living_alla_s Beskriving Inger Eriksson Beskriving av Viveca Vivve Lindberg Beskriving Diana Diddi Berthen Beskriving Torgunn Finnset Beskriving Eva Forsberg

PDF Skriv ut Skicka sidan

Eva_presentation

Eva Forsberg

Alltsedan början av 1990-talet har jag medverkat och drivit forskningsprojekt som utvecklat kunskap om skolans ledning, organisation och utveckling – sett utifrån såväl skolledares och lärares som elevers och deras föräldrars perspektiv. Kunskapen har utvecklats i nära samverkan med skolans olika aktörer. Under senare år har jag också särskilt studerat frågor om demokrati i skolan liksom kunskap och bedömning samt utvärdering och kontroll. Jag har en bakgrund som mellanstadielärare och som speciallärare i 10 år inom grundskolan i Sverige.

År 2000 disputerade jag på avhandlingen Elevinflytandets många ansikten. Sedan 1990 är jag verksam vid Pedagogiska institutionen och från och med 2010 arbetar jag också deltid vid Universitetspedagogiska utvecklingsenheten – båda vid Uppsala universitet. Jag är professor i pedagogik och ledare för forskningsmiljön STEP

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax