PDF Skriv ut Skicka sidan

Bokkapitel

Berg, Astrid, Eriksson, Inger, & Löfgren, Ragnhild (2010). Observationer i kemiklassrummet – en studie om att lära sig se kemiska reaktioner, I. Eriksson (red.) Kemi i två finlandssvenska klassrum: rapport från projektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande: SKIP-rapport 8/2010.: Stockholms universitets förlag

Eriksson, Inger (2007). Mål i grundskolans tidigare år Ingår i Mål för alla. Perspektiv på nationella utbildningsmål för tidiga skolår. Stockholm: Skolverket

Eriksson, Inger (2005). “Tre generationer eget arbete”, E. Österlind (red.) Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium. Lund: Studentlitteratur. (163-180)

Eriksson, Inger (2010). Skriftspråkliga redskap i självreglerande undervisningspraktiker, I. Eriksson, V. Lindberg & E. Österlind (red.) Uppdrag undervisning - kunskap och lärande!. Lund: Studentlitteratur

Eriksson, Inger (2002). Elevcentrerad undervisning, Ingår i T. Olsson (red.) Skolgården som klassrum: året runt på Coombes Schoo. Stockholm: Runa Förlag

Eriksson, Inger, Arvola Orlander, Auli, & Jedemark, Marie (2005). Timplanelösa skolorsmiljöer för lärande Ingår i Utan timplan – Forskning och utvärdering. En antologi från Timplanedelegationen. Stockholm: SOU 2005:102. (29-50)

Eriksson, Inger, Berg, Astrid, Danielsson, Kristina, Ekvall, Ulla, Lindberg, Viveca, Löfgren, Ragnhild, & Ståhle, Ylva (2010). Vilket kemiinnehåll görs tillgängligt i finlandssvenska och svenska klassrum? Ingår i Resultatdialog, 2010: Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350

Lindberg, Viveca (2005). "Bedömning i förändring", Ingår i L. Lindström & V. Lindberg (red) Pedagogisk bedömning: om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS Förlag. (s. 243-253) Första upplagan

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax