PDF Skriv ut Skicka sidan

Bok/avhandling

Eriksson, I. (red) (2010). Kemi i två finlandssvenska klassrum: rapport från projektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande, SKIP, Skolans kunskapsinnehåll i praktiken. Stockholms universitetsförlag

Eriksson, Inger (1999). Lärares pedagogiska handlingar: en studie av lärares uppfattningar av att vara pedagogisk i klassrumsarbetet, ppsala studies in Education, 82. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis

Eriksson, Inger (red.) (2010). Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor – en komparativ tvärvetenskaplig studie, SKIP-rapport 8: Stockholms universitetsförlag

Eriksson, Inger, Arvola Orlander, Arvola, & Jedemark, Marie (2004). Att arbeta mot godkänt. Timplanens roll i ett förändrat uppdrag, SKIP-rapport 2. Stockholm: HLS förlag

Eriksson, Inger, Arvola Orlander, Auli, & Jedemark, Marie (2005). Varierande undervisningspraktiker i timplanelösa skolor - likvärdiga förutsättningar för elevers lärande?, SKIP-rapport 4. Stockholm: LHS förlag

Eriksson, Inger, Lindberg, Viveca, & Österlind, Eva (red.) (2010). Uppdrag undervisning - kunskap och lärande. Lund: Studentlitteratur

Lindberg, Viveca (2003). Yrkesutbildning i omvandling. En studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer, Studies in educational sciences, 64. Stockholm: HLS Förlag

Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red.) (2005). Pedagogisk bedömning: om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS Förlag

Lindström, Lars, Lindberg, Viveca, & Pettersson, Astrid (red.) (2011). Pedagogisk bedömning: om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap: Stockholms universitets förlag

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax