PDF Skriv ut Skicka sidan

Artikel

Berg, Astrid, Löfgren, Ragnhild, & Eriksson, Inger (2007). Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av naturvetenskap, Nordina, 3 (2)

Berthén, Diana & Eriksson, Inger (2006). Att möjliggöra och bedöma barns skriftspråkstillägnan – ett sociokulturellt perspektiv, Didaktiskt forum, 3 (2)

Berthén, Diana, Eriksson, Inger, & Lindberg, Viveca (2008). In-service training as cognitive appreniceship, LLinE (2008:4)

Eriksson, Inger (2009). Re-interpreting teaching: A divided task in self-regulated teaching, Scandinavian Journal for Educational Research, 53 (1), 53-70

Eriksson, Inger (2007). Перемены в шведской системе образования: изменение действий или возникновение новой деятельности? [Contemporary changes in Swedish compulsory schools – changes in actions or the emerging of a new activity. In Russian], The International Scientific Journal ‘Cultural-Historical Psychology’ (2)

Eriksson, Inger (2007). Nu delar vi på undervisningsuppdraget – om inslag i skolans lärandekulturer, Locus (3), s. 30-42

Eriksson, Inger & Jedemark, Marie (2004). Skola utan timplan – om lärares tolkning av uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola, Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, e-tidskrift (2004:1.)

Lindberg, Viveca (2006). Contexts for craft and design within Swedish vocational education: Implications for the content, Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 13 (2-3), 81-102

 

Living V&I Ab, tfn +358 (0)18 21 870,
Postadress: Pb 191, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland
Besöksadress: Engränd 1c • e-post: all[a]living.ax